Khat Sokhim, Graisea II

ខាត់ សុឃីម ហិរញ្ញិករបស់ សហគមន៍កសិកម្មរណសិរ្សព្រះខ័នអភិវឌ្ឍន៍សហករកសិកម្ម នៅក្នុងស្រុកសង្គមថ្មី ធ្វើបទបង្ហាញ និងពន្យល់ច្បាស់ៗអំពីអ្វីដែលគួរធ្វើ និងមិនគួរធ្វើនៅក្នុងការដាំស្រូវសរីរាង្គ។ រូបថត៖ អុកស្វាម

គាំទ្រកសិករស្ត្រីការកសាងភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯង

គម្រោង “លើកកម្ពស់យេនឌ័រ និងការវិនិយោគ​ប្រកបដោយ​ការទទួលខុសត្រូវ​លើ​វិស័យ​កសិកម្ម​នៅ​តំបន់​អាស៊ីអាគ្នេយ៍” ហៅកាត់ GRAISEA គឺ​ជា​កម្មវិធីមូយដ៏សំខាន់​របស់​អង្គការអុកស្វាម ដែល​គាំទ្រ​ដល់​កសិករឱ្យ​ទទួល​បាន​ជំនាញ និង​កសាងភាពជឿជាក់​លើ​ខ្លួន​ឯង ​ដើម្បី​ឈាន​ទៅ​សម្រេច​សក្តានុពល​របស់​ខ្លួន​ជា​អ្នកដឹកនាំ។

​“ខ្ញុំ​អាន​អក្សរ​ខ្មែរមិន​បាន​ល្អ ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងខិត​ខំ​ឱ្យ​អស់​លទ្ធភាព”។ ក្រុមការងារយើង​តែង​តែឮស្ត្រី​និយាយដូច្នេះ​នៅពេលណាយើង​ជួប​ពួកគាត់​នៅ​ទីជនបទ ទោះ​ជា​ពួកគាត់​កំពុង​កាន់​ការងារ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​នៅ​ក្នុង​សហគមន៍​របស់​ខ្លួន​ក៏ដោយ។ ពួកគាត់​មាន​សមត្ថភាព មាន​ ទឹកចិត្ត ហើយ​​រៀនឆាប់ចេះ។ ប៉ុន្តែ ភាពជឿជាក់​លើខ្លួន​ឯងរបស់​ពួកគាត់​ តែង​តែ​ស្ថិតក្រោម​ឥទ្ធិពល​របស់​ផ្នត់គំនិត​សង្គម និង​ពេល​ខ្លះ​ឥទ្ធិពល​របស់​ក្រុមគ្រួសារ និងមនុស្ស​នៅជុំវិញខ្លួន ដែល​តែង​និយាយ​ថា​ពួកគាត់មិន​ទាន់​បាន​បញ្ចប់​ការ​អប់រំផ្លូវការ ឬ​ចប់​បឋម​សិក្សា​នៅ​ឡើយ​ទេ។

ឧបសគ្គ និង​សេចក្តីត្រូវការ

ពេលវេលាដែលស្ត្រី​ត្រូវ​ចំណាយ​ម្តង​ៗទៅលើ​កិច្ច​ការ​ក្នុង​ផ្ទះ និង​ការ​ថែទាំគ្រួសារ គឺជា​កត្តាធំមួយ​ប៉ះពាល់​ទៅលើ​លទ្ធភាព​របស់​ពួកគាត់​ក្នុង​ការ​យក​ចិត្ត​ទុកដាក់​ដល់​កិច្ច​ការ​សហគមន៍​របស់​ខ្លួន។ ប៉ុន្តែ​ភាគច្រើនលើសលុប ពួកគាត់​បាន​បញ្ចេញ​អារម្មណ៍​របស់​ខ្លួន​ឱ្យ​គេ​បាន​ដឹង​ថា កម្រិត​អប់​រំ​ទាប និង​កង្វះ​ជំនាញ​​ជាក់លាក់​មួយ​ចំនួន គឺជាមូលហេតុរារាំង​ពួកគាត់​ក្នុងការសម្រេចបានអ្វីមួយដែលដែល​ពួកគាត់អាចធ្វើបានច្រើនជាងនេះ។ ពួកគាត់​បាន​ស្នើ​ឱ្យ​មាន​ការ​ឧបត្ថម្ភគាំទ្រ​ដល់​ស្ត្រី​ឱ្យ​ទទួល​បាន​ជំនាញ​ដែល​អ្នក​រស់​នៅ​ទីក្រុង​ភាគច្រើន​មាន​ ដូច​ជា​ជំនាញប្រើ​កុំព្យូទ័រ របៀបកត់​ត្រា​កិច្ច​ប្រជុំ និង​របៀបរៀបចំ​​បទបង្ហាញ ជាដើម។

ដោយមាន​មូលនិធិគាំទ្រ​ពីស្ថានទូតប្រទេស​ស៊ុយអែតប្រចាំនៅទីក្រុងបាងកក ក្រុម​ហ៊ុន Sano Rice នៅ​ប្រទេសហូឡង់ និង​ក្រុមហ៊ុន Axfood នៅ​ប្រទេសស៊ុយអែត តាម​រយៈកិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​ជាមួយ​អង្គការ​អុកស្វាម ​និង​អង្គការ​អភិវឌ្ឍន៍ ​និង​ភាពជា​ដៃគូក្នុង​សកម្មភាព ​ដែល​ជា​ដៃគូ​របស់​អុកស្វាម នឹងធ្វើការកំណត់​អត្តសញ្ញាណ និងជ្រើសរើស​ស្ត្រីអ្នកដឹកនាំបច្ចុប្បន្ន និង​ជា​កសិករដែល​ចង់​ឈ្វេង​យល់​អំពី​សក្តានុពលភាពជា​អ្នកដឹកនាំ ​ ចំនួន​៣៥នាក់ យកមក​បណ្តុះ​បណ្តាល​កសាង​សមត្ថភាព។

មុន​នឹង​ឈាន​ទៅបញ្ចប់​គម្រោងនេះ យើង​សង្ឃឹម​ថា​គម្រោងនេះ​នឹង​បាន​រួមចំណែក​ជួយ​ដល់​ថ្នាក់ដឹកនាំស្ត្រីជំនាន់​ថ្មី ​ដែល​ប្រាថ្នា​ដឹកនាំ​សហគមន៍​របស់​ខ្លួនឆ្ពោះ​ទៅ​កាន់​ភាព​រីក​ចម្រើន ជាមួយ​នឹង​ភាពជឿជាក់​លើ​ខ្លួនឯង និង​ក្តីសង្ឃឹម​សម្រាប់​អនាគត។