វិចារណកថា៖ ពីនេះពីនោះ ៣

English version

សួស្តីមិត្តជាទីរាប់អាន,

ពាក្យ​ចាស់​លោក​ពោលថា “នៅ​ពីក្រោយ​ភាពជោគជ័យ​របស់​បុរស​គ្រប់រូប គឺ​មាន​ស្ត្រី” ។ ប្រការនេះ គឺមាន​ការ​ជាប់ទាក់ទង​នឹងការ​ឲ្យតម្លៃ​ដែល​មាន​ភាពលំអៀង​ខាង​ផ្នែកសង្គម វប្បធម៌ ហើយនេះ​ជា​ចំណែក​មួយ​ដែល​បាន​ផ្តល់​តួនាទី​មិន​សមស្រប​ដល់ស្ត្រីនៅក្នុង​សង្គម។ បច្ចុប្បន្ន​កំពុង​តែ​មាន​ការផ្លាស់ប្តូរ​ផ្នត់គំនិត​នេះ ឆ្ពោះទៅរក​ភាពជា​អ្នកដឹកនាំ​ដែល​ឱ្យ​តម្លៃ​ដល់ស្ដ្រី ហើយ​ទាំងនេះ​ត្រូវការការទទួល​ស្គាល់ និងគាំទ្រ​ពីសង្គម។

និន្នាការ​នៃភាពដឹកនាំដែល​ឱ្យ​តម្លៃ​ដល់ស្ត្រី គឺកំពុង​តែឈាន​ដល់​កម្រិតខ្ពស់​ក្នុង​ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ទម្រង់​ជំនឿចាស់ៗ​ពីមុន​ដែលមាន​តែបុរស​ជាអ្នក​ដឹកនាំ ហើយ​ជំនួសឲ្យ​ដោយ​ការ​បង្កើន​ការ​ផ្ដល់​អំណាច និង​ភាព​ជាអ្នក​ដឹកនាំ​ដល់​ស្ត្រី។ ការប្រែប្រួល​ថ្មី​នៃភាពជាអ្នកដឹកនាំ​ដែល​ឱ្យតម្លៃ​ដល់​ស្ត្រី គឺកំពុង​ជម្រុញ​ឱ្យមាន​គំរូថ្មី នៅក្នុង​ស្ថាប័ន​រដ្ឋាភិបា​ល វិស័យ​ឯកជន សង្គមស៊ីវិល ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ សហគមន៍ និងគ្រួសារ។ ឥលូវនេះ ស្រ្តីកាន់តែច្រើនឡើងៗ គឺជាអ្នកចូលរួម​យ៉ាងសកម្ម ក្នុងការ​រួមចំណែកដល់​វិស័យ​សេដ្ឋកិច្ច និងនយោបាយ​របស់​ប្រទេសជាតិ។

ដូច្នេះ សំណួរអាចនឹង​ត្រូវ​បានគេ​សួរថា “តើអ្វី គឺជាភាពជាអ្នកដឹកនាំ​ដែល​ឱ្យ​តម្លៃ​ដល់​ស្ត្រី?” ចម្លើយ គឺថា ទាំង​បុរស និងស្ត្រី ដែល​មាន​ចក្ខុវិស័យ​ចំពោះ​យុត្តិធម៌សង្គម ដោយធ្វើការ​លើកកម្ពស់​សមភាពយេនឌ័រ និង​លុបបំបាត់​នូវរាល់ទម្រង់​នៃការ​ផ្ដល់សិទិ្ធអំណាច​មិនស្មើគ្នា​រវាងបុរស និងស្ដ្រី​នៅ​ក្នុង​សង្គម។ អង្គការអុកស្វាម ជឿជាក់ថា ការផ្លាស់ប្តូរខ្លួនឯង និង​ការផ្លាស់ប្តូរ សង្គម គឺត្រូវ​ដើរ​ទន្ទឹមគ្នា។ អង្គការអុកស្វាម ក៏ជឿជាក់​ផង​ដែរ​ថា ការផ្លាស់ប្តូរ​នេះ គឺត្រូវចាប់ផ្តើមពី “ពួកយើង” មិនមែន "​“ពួកគេ” នោះទេ។ យុត្តិធម៌សង្គម គឺមាន​ទាំងនៅក្នុង​ការគិត​ ជំនឿ និង​អាកប្បកិរិយា​របស់យើង​ម្នាក់ៗ។ ទន្ទឹមនឹង​ពេល​ដែល​យើងរស់​នៅក្នុង​សង្គម​ដែល​ផ្ដល់​តម្លៃ​ដល់​បុរស​ច្រើន​ជាង​ស្ដ្រី ហើយ​ដែល​ប្រព័ន្ធ​នេះត្រូវ​បាន​គ្រប់គ្រង​ដោយ​បុរស យុត្តិធម៌សង្គមដែល​មិនបាន​យកចិត្តដាក់​លើ​សមភាពយេនឌ័រ គឺមិនមែន​ជា​ការដឹកនាំ​ដែល​ឱ្យ​តម្លៃ​ដល់​ស្រ្ដី​ពេញលេញ​នោះ​ទេ។ ការដឹកនាំដែល​ឱ្យ​តម្លៃ​ដល់​ស្រ្តី គឺតម្រូវ​ឱ្យ​មាន​ការផ្លាស់ប្តូរ​ប្រព័ន្ធ និង​ទម្រង់​នានា ក៏ប៉ុន្តែ​ជាបឋម គឺ​តម្រូវ​ឱ្យមាន​ការផ្លាស់ប្តូរ​ផ្នែក​ខាងក្នុង​ជា​មុនសិន មុនពេល​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ផ្នែក​ខាងក្រៅ។ ការដឹកនាំ​ដែល​ឱ្យតម្លៃ​ដល់​ស្រ្តី មិនមែនមាន​ន័យថា ជាការ​ប្រឆាំង​នឹងបុរស​នោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​គឺជា​ការ​ផ្លាស់ប្តូរទៅ​លើ​ប្រព័ន្ធ​មួយ ដែល​បាន​ផ្តល់​សិទ្ធិ​ និង​អាទិភាព​ដល់​បុរស​ច្រើន​លើស​លប់ ។

ការផ្ដល់​សិទ្ធិ​អំណាច​ដល់ស្ដ្រី គឺជាគោលការណ៍សំខាន់ និង​ជាស្នូល​របស់​អង្គការ​អុកស្វាម។ អង្គការអុកស្វាម បានប្តេជ្ញាចិត្ដក្នុង​ការបង្កើត​បរិយាកាស​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព ការគាំទ្រ និងមានបរិយាប័ន្ន សម្រាប់​បុគ្គលិក​គ្រប់រូប ដៃគូ​ពាក់ព័ន្ធ​នានា និងសហគមន៍​ទាំងអស់ ដើម្បី​ដោះ​ស្រាយ​ការរើសអើង​យេនឌ័រ និងការលើកកម្ពស់​សមភាពយេនឌ័រ។ សម្រាប់ខ្ញុំ ភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលឱ្យតម្លៃ​ដល់​ស្ត្រី គឺការដឹកនាំ​ប្រកបដោយ​បរិយាប័ន្ន។ ប្រការនេះ នឹងជួយផ្លាស់ប្តូរ​នូវ​គំនិតដែល​ថា ការងារថែទាំ (ការងារស្រាលៗ) គឺជាការរបស់​ស្ដ្រី។​ ប្រការនេះ ក៏ជួយ​លុបបំបាត់​នូវ​ការរើសអើង​យេនឌ័រ តាមរយៈ​ការជួយ​ស្ត្រី​ឱ្យ​ទទួលបាន និង​មាន​សិទ្ធិ​ធ្វើការ​សម្រេចចិត្ដ ការបញ្ចេញ​មតិ និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ​របស់​ពួកគេ ការលើកកម្ពស់​ ការគោរព និងការផ្ដល់តម្លៃ និងការលើកកម្ពស់អត្ថប្រយោជន៍រយៈ ពេលវែង ពាក់ព័ន្ធនឹង​ការជំរុញយុត្ដិធម៌យេនឌ័រ និង​ការ​កាត់បន្ថយ​ភាពក្រីក្រ​សម្រាប់ប្រជាជន​គ្រប់រូប ។

ខ្ញុំសង្ឃឹមថា លោកអ្នកនឹងរីករាយជាមួយ ពីនេះ​ពីនោះ!

Biju