Stories

បើបានទៅលេងឃុំប្រឡាយ យើងនឹងឃើញពីសម្ព័ន្ធភាពដ៏សុខដុមរវាងមនុស្ស និងធម្មជាតិ។ ឃុំប្រឡាយ ស្ថិតនៅកណ្តាលតំបន់អភិរក្សដ៏ធំមួយក្នុងស្រុកស្ទោង ខេត្តកំពង់ធំ។ កន្លងមក ប្រជាកសិករនៅឃុំប្រឡាយធ្វើការបង្កបង្កើនផលដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ភាគច្រើនមិនតាមស្តង់ដារ និងបានទិន្ន​ផលមិនសូវខ្ពស់។ តំបន់នេះងាយនឹងជួបគ្រោះរាំងស្ងួត...
ជាផ្នែកមួយ​នៃគម្រោង ការលើកកម្ពស់​សមភាពយេនឌ័រ និងការវិនិយោគ​លើវិស័យ​កសិកម្មប្រកប​ដោយ​ការទទួល​ខុសត្រូវ​ក្នុង​តំបន់​អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ជំហានទី២ (GRAISEA 2) ដែលបានចាប់សម្ពោធ នៅខេត្តព្រះវិហារដោយ អង្គការអុកស្វាម និងដៃគូ​អនុវត្ដន៍ អង្គការអភិវឌ្ឍន៍ និងភាពជាដៃគូ ក្នុងសកម្មភាព (DPA) សមាជិកឃុំរណសិរ្ស​ក៏បានទទួល​...
ខេមរារំលឹកថាគាត់ចាប់​ផ្តើមធ្វើស្រែចំការ ដោយ​ប្រើចំណេះដឹង​ដែលបាន​រៀន​ពីគម្រោង ហើយ​ទិន្នផលស្រូវ​របស់​គាត់ ក៏កើន​ឡើង​គួរ​ឱ្យកត់​សម្គាល់។ គាត់បាន​បន្ថែម​ទៀតថា៖ «កសិករ​ឯទៀត​ក៏ចាប់សួរ​ខ្ញុំថា​ធ្វើយ៉ាង​ណាបាន​ដូចខ្ញុំ ហើយ​ខ្ញុំ​ក៏បាន​ណែនាំ GRAISEA 2 ឱ្យពួកគាត់​ស្គាល់ទៅ»។
លោកស្រី ភក្តី លីណា អនុប្រធាន​នៃសហគមន៍​កសិកម្ម​បាន​និយាយថា៖ «ដោយ​សារជំនាញវោហាសព្ទ​របស់មេត្តា ទើប​កសិករ​យើង​ផ្តល់​ទំនុកចិត្ត​លើ​ការដឹកនាំ​របស់គាត់។» លោកស្រីបាន​បន្ថែមថា៖ «ក្រោម​ការគ្រប់គ្រង​របស់គាត់ សហគមន៍កសិកម្ម​អាច​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ជាច្រើន​របស់​កសិករ ដូចជា​ទិន្នផលស្រូវ​មិនសូវល្អ​ជា​ដើម។ សមាជិក​...
PRISME is a new, innovative and best-in-class Entrepreneurship Program aiming to build, develop and empower Impact-Driven Enterprises – hybrid organizations blending business with mission and combining an unwavering focus on meeting societal needs with entrepreneurial energy and market discipline...
Desperate for a solution, Oeun turned to the Sustainable Rice Platform (SRP) project implemented by Sansom Mlup Prey (SMP) organisation in 2016. To scale up its reach, Oxfam lent additional support to the initiative in 2018 through its Gender Transformative and Responsible Agribusiness Investments...
Metta noted that the training from DPA, such as understanding legal rights, enabled her to act in many areas of the agricultural industry. She ensured that the AC conducted its business with due diligence and maintained a good working relationship with the commune council.
There existed an Agricultural Cooperative (AC) in Ronakse. Still, it provided no services to the local community other than lending and misappropriated funds, according to former AC assistant Mr Am Phon. “Eventually, the group was disbanded in 2014, leaving us without an AC for three years,” he...
Khemara recalled that she started farming using the knowledge learnt from the project, and her rice yield increased significantly. “Farmers began to ask me how I did it, and I introduced them to GRAISEA 2,” she added. Khemara persuaded the farmers that they could irrigate their crops more regularly...