Press release: Improve access to mining development fund for affected community in Cambodia

Thursday, March 25, 2021

ការផ្សព្វផ្សាយគម្រោង “ការទ​ទួល​បាន​​​មូល​​​ធិនិ​រ៉ែ​សម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍
​សហគមន៍​ដែល​រងផលប៉ះពាល់​នៅក្នុងប្រ​ទេស​កម្ពុជា”

នៅអំ​ឡុង​ឆ្នាំ២០១៥ ក្រោមកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង​របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្រសួង​រ៉ែ និងថាមពល បានបង្កើតឲ្យមាន​មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍​ធនធានរ៉ែ​សម្រាប់​សហគមន៍ ដែលរងផលប៉ះ​ពាល់ តាមរយៈចំណូល​ដែលបានមកពី​សារពើពន្ធ​រួមមាន មូលនិធិ​សួយសារអាករ ប្រាក់ពិន័យ និងចំណូលបានមកពី​ការផ្តល់​សេវា​ជាដើម ។ តាមរយៈយន្តការ​ដែល​បាន​ដាក់​ចេញនេះ មូលនិធិទាំង​នោះ នឹងត្រូវយក​ទៅ​ប្រើប្រាស់ ដើម្បី​បម្រើ​ឲ្យការអភិវឌ្ឍន៍​សាធារណៈ​នៅតាមសហគមន៍ ដូចជាផ្លូវគមនាគមន៍ សាលារៀន និងអណ្តូងទឹក​ជាដើម ដែលត្រូវ​រងផល​ប៉ះពាល់ ពីការ​វិនិយោគ​ធនធានរ៉ែ​នេះ។

ក្នុងឆ្នាំ២០២១នេះ អង្គការអុកស្វាម សហការ​ជាមួយ​អង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជា(ANSA) បាន​នឹង​កំពុង​អនុវត្ត​គម្រោង​ឈ្មោះថា «ការទ​ទួល​បាន​​​​​មូល​​​ធិនិ​រ៉ែ​សម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍​ដែល​រងផលប៉ះពាល់​នៅ​ក្នុងប្រ​ទេស​កម្ពុជា​»។

គម្រោងនេះមានគោលបំណងពីរទី១ គឺរួមចំណែកដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្កើត និងស្នើនីតិវិធីប្រតិបត្តិការ​ស្តង់ដា​ ​(Standard Operational Procedure)ដើម្បី​ជួយ​ដល់​សហគមន៍​ដែលទទួល​រងផលប៉ះពាល់​ពី​ការវិនិយោគ​អាជីវកម្មរ៉ែ ដែលនឹងធ្វើឡើងតាមរយៈ​ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ​ ​ការពិគ្រោះ​យោបល់​ជាមួយស្ថាប័ន​រាជរដ្ឋាភិបាល​ទាំងថ្នាក់ជាតិ និងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោម​ជាតិ អង្គការសង្គមស៊ីវិល និង​សហគមន៍ដើម្បី​លើក​កម្ពស់​ប្រសិទ្ធភាព​នៃ​ការ​ទទួល​បានមូល​​និធិរ៉ែសម្រាប់ អភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ ដែល​ជា​ការឆ្លើយតប​ទៅនឹង​តម្រូវការជាក់ស្តែង​របស់​សហគមន៍​ដែល​រងផលប៉ះពាល់​ពី​ការវិនិយោគ​អាជីវកម្មរ៉ែ។​ ទី២គឺសហគមន៍​ដែល​រងផលប៉ះពាល់​ពីអាជីវកម្មរ៉ែអាចមាន​លទ្ធភាព​ទទួល​បានមូលនិធិ​អភិវឌ្ឍន៍​ធនធានរ៉ែ ​តាមរយៈការលើកឡើង​ពីបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗ តម្រូវការនៃការអភិវឌ្ឍន៍​សហគមន៍ និង​ការ​​លើកកម្ពស់ជីវភាព​រស់នៅ​ប្រចាំថ្ងៃ។

បើទោះជាបែបនេះ​ក្តី យើងសង្កេតឃើញថា តាមរយៈចំណូលដែលបានមក​ពីសារ​ពើ​ពន្ធ​ទាំងនេះ ហាក់មិនទាន់​បានឆ្លើយតប​ទៅលើបញ្ហា​ជាក់ស្តែង និងជួយដល់សហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់​​ក្នុង​សហគមន៍គួរអោយកត់សំគាល់នោះទេ។

លោកស្រី លឹម សូលីន នាយិកាអង្គការ OXFAM មានប្រសាសន៍ថា «ការវិនិយោគទៅលើ​វិស័យ​ឧស្សាហកម្មនិស្សារ​ណកម្ម បានលូតលាស់​យ៉ាងឆាប់រហ័ស នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ អង្គការអុកស្វាមចង់ឃើញ វិស័យនេះត្រូវបាន​វិនិយោគប្រកបដោយចីរភាព រួមចំណែក​ដល់ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងកាត់បន្ថយ​ផលប៉ះពាល់​ដល់សង្គម និងបរិស្ថាន ហើយ​ប្រាក់ចំណូល​ដែលប្រមូលបាន​នឹងត្រូវ​បាន​គ្រប់គ្រងដោយ​មាន​ការទទួលខុសត្រូវ»។

ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល បានបើកផ្លូវឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​នានា ទាំងក្រុមហ៊ុន​ក្នុងស្រុក និងបរទេសវិនិយោគដំណើរ​ការ​អាជីវកម្ម​ធនធានរ៉ែ របស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់មក។ ជាក់ស្តែង​នៅចុងខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ កន្លង​ទៅនេះ ក្រសួងបានផ្តល់​អាជ្ញាប័ណ្ណថ្មីចំនួន ១៦ អាជ្ញាប័ណ្ណ ឲ្យក្រុមហ៊ុន​ដើម្បីរុករករ៉ែ នៅ​ក្នុង​តំបន់គោលដៅនៃខេត្តទាំង ៦រួមមាន ខេត្តមណ្ឌលគិរី ព្រះវិហារ ក្រចេះ ស្ទឹងត្រែង សៀមរាប និងខេត្ត​កំពង់​ធំ។ នៅក្នុងសន្និសិទស្តី​ពីសមិទ្ធផលប្រចាំឆ្នាំ​របស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលកាល​ពីខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពថាមានក្រុមហ៊ុនដែលបានផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណក្នុងធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែមានចំនួន១៧ ក្រុមហ៊ុនដែលបាន​ផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណក្នុង​ការរុករករ៉ែ​មានចំនួន៣៧ និងក្រុមហ៊ុន ដែលបានផ្តល់​អាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់​ធ្វើ​អាជីវកម្មរ៉ែ​សំណង់មាន ៣២៣ ក្រុមហ៊ុន។

ជាមួយនឹងគម្រោងនេះ អង្គការសម័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជា (ANSA) សង្ឃឹម យ៉ាង​មុតមាំថា ក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយ​អង្គការអុកស្វាម អង្គការសង្គមស៊ីវិល​ជាដៃគូផ្សេងៗទៀត និង​ការចូលរួមជាមួយ​រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការបង្កើត និងស្នើនីតិវិធីប្រតិបត្តិការស្តង់ដា​ ​(Standard Operational Procedure)ដើម្បីជួយដល់សហគមន៍ដែលរងផល ប៉ះពាល់ពីការវិនិយោគវិស័យរ៉ែ មានលទ្ធភាព​ទទួលបាននូវ​មូលនិធិរ៉ែ​សម្រាប់អភិវឌ្ឍសហគមន៍ ប្រកបដោយ​សមភាព តម្លាភាព និងគណនេយ្យភាព។

Photo: ASNA

Contact information: 

លោក សន ជ័យ
នាយកប្រតិបត្តិអង្គការ ANSA
​០១២៤៤៥៦៤២ | sanchey@ansa-eap.net

លោកស្រី កេក ណារ៉ាទេវី អង្គការអុកស្វាម
០២៣ ៨៨៥ ៤២៤
| Naratevy.Kek@oxfam.org